Organisatie & initiatiefnemers

DNV GL, LianderTenneT en HAN zijn de initiatiefnemers van Watt connects en werven mogelijk ook andere partijen. Watt connects is gestart op Arnhems Buiten als onderdeel van het programma Energie Made in Arnhem. Watt connects is vanaf het vierde kwartaal in 2012 operationeel en heeft diverse open/gesloten workshops, lezingen en discussiebijeenkomsten georganiseerd. Watt connects is een kennis- en ontwikkelplatform waar professionals uit de energiewereld, de overheidssector en kennisinstellingen terecht kunnen. Centraal staat het faciliteren, motiveren en stimuleren van de energietransitie in Nederland door een actief platform te bieden voor energieprofessionals, beleidsmedewerkers, leveranciers en (toekomstige) studenten die willen werken in de energiesector. Watt connects doet dit door het bieden van ruimte voor inspirerende demonstraties van toepassingen van slimme energie vanuit het perspectief van de energie infrastructuur. Het delen van kennis en ervaringen met als doel het leggen van verbindingen tussen de initiatiefnemers en participanten is een belangrijke drijver.


DNV GL – Energy

DNV_GL_LOGO_CMYKVanuit haar streven leven, bezit en het milieu te beschermen stelt DNV GL organisaties in staat de veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten te bevorderen. DNV GL biedt classificering en technische borging, naast software en onafhankelijk, deskundig advies voor de maritieme, de olie- en gas en de energiesector. Daarnaast biedt het bedrijf certificeringsservices voor klanten in uiteenlopende sectoren. DNV GL, opgericht in 1864, is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en telt 17.000 medewerkers, die klanten helpen richting een veiligere, slimmere en groenere wereld.

In de energie industrie
De test- en adviesdiensten van DNV GL (voormalig KEMA) voor de energieketen zijn befaamd. De expertise omvat onshore en offshore opwekking, transmissie en distributie van stroom uit wind, zonne-energie en conventionele energiebronnen, intelligente netwerken en kennis van energiemarkten en regelgeving. De 3000 energiedeskundigen van DNV GL ondersteunen klanten over de hele wereld bij het leveren van een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening.

Bekijk ook het blog van DNV GL over Smart Energy

Netbeheerder Liander
lianderlogoLiander verzorgt het transport van elektriciteit bij ruim 2,9 miljoen huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Holland, Flevoland en in grote delen van Friesland en Zuid-Holland. Het transport van gas verzorgt de netwerkbeheerder op 2,1 miljoen adressen.
Liander wil de energietransitie optimaal faciliteren. Dat betekent dat Liander de inzet van duurzame energiebronnen zoveel mogelijk wil helpen ontwikkelen en vermindering van het overbodige energiegebruik waar mogelijk wil stimuleren. De energienetwerken moeten daarom voldoende capaciteit hebben en ook op de juiste momenten beschikbaar zijn. Inzicht in het energiegebruik en energievraag en -aanbod op elkaar afstemmen behoort tot de taken. Dit vergt een efficiënt netwerk dat meegaat met de ontwikkelingen. Daarom wil Liander ook gebruikmaken van vooraanstaande kennis op het gebied van energieopwek, -distributie, -omzetting -opslag,  en -gebruik. Vanuit de missie en visie van Liander, die luidt dat we in de regio’s waarmee we zijn verbonden willen bijdragen aan een betere samenleving, ook de verbinding zoeken met de andere bedrijven en klanten. Het creëren van een ontmoetingsplaats voor professionals in Arnhem zal bijdragen aan de uitwisseling van kennis en zal leiden tot het versterken van de energietransitie. Liander zet zich graag in om kennis te delen.

TenneT
tennetlogoTenneT is de eerste grensoverschrijdende netbeheerder van Europa, met 20.000 km aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Kerntaak is het bewaken van de elektriciteitsvoorziening in Nederland en in een groot deel van Duitsland. TenneT beheert grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen en voert veilingen uit van grensoverschrijdende transportcapaciteit. Investeringen worden onder andere gedreven voor het faciliteren van grootschalig duurzame energie (waaronder offshore wind en waterkracht).

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/SEECE
SEECElogoBij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeren ze in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs, beroepenveld, onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) is een initiatief van het energiegerelateerde bedrijfsleven en de HAN. SEECE doet onderzoek naar duurzame elektrische energie, verbetert energieonderwijs en vergroot de uitstroom van studenten met expertise op het gebied van duurzame elektrische energie. Lees meer op http://specials.han.nl/sites/seece/

Stadsregio Arnhem Nijmegen en Gemeente Arnhem

Beide (lokale) overheden ondersteunen het initiatief van DNV GL, Liander, TenneT en de HAN. Zij werken mee aan de voorbereidingen van het project vanuit publiek belang en zijn beoogde subsidieverleners voor een deel van de investeringskosten. Het doel is:

  • versnellen van de energietransitie
  • versterken van de regionale innovatiekracht
  • creëren van werkgelegenheid.

Nieuwsbrief

Partners

Is een initiatief van:

Is mede mogelijk gemaakt door: